Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do skorzystania z wolnych miejsc w grupach zajęć stałych.
Szczegóły.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Treść listu.

Zapraszamy w lutym

16.02 godz. 10:00
24. Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Konkurs Poezji Śpiewanej  „Co nam w duszy gra?”
. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Przedsięwzięcie upowszechnia kulturę słowa wśród środowisk szkolnych, rozwija umiejętności i warsztat młodych recytatorów i śpiewaków, promuje talenty i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Od lat skupia liczne grono młodych recytatorów i śpiewaków ze szkół podstawowych Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Koordynator: Dorota Tomaszewska.
Lista uczestników.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

20.02 godz. 10:00
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych. Trzecie warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII SP) oraz do uczniów szkół gimnazjalnych. Spotkanie zatytułowane jest „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się”. Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod i technik uczenia się. Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny dydaktyczne. Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób. Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 18 lutego 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

21.02 godz. 10:50
Obraz polskiego społeczeństwa lat 70. w Kinie Moralnego Niepokoju
- wykład dr. Dominika Wierskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Pałac Młodzieży w Bydgoszczy). Podczas spotkania przybliżone zostaną ramy czasowe istnienia nurtu, jego najważniejsi przedstawiciele, główne strategie narracyjne oraz zawarte w wybranych filmach konteksty społeczne.
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Jana Pestalozziego 18.

22.02 godz. 11:00
W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kultury. Jak czytać dzieła? - polecamy  kolejne spotkanie na temat "kobieta i jej tożsamość we współczesnych tekstach kultury. Perspektywa interdyscyplinarna". Zajęcia poprowadzi teoretyk literatury dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek (UKW). Propozycja służy doskonaleniu  umiejętność pogłębionego odbioru literatury oraz innych tekstów kultury, pokazując  specyfikę ich języka. W ramach wykładu, połączonego z rozmową z prowadzącą zajęcia, uczniowie udoskonalą znajomość analizy i interpretacji dzieła kultury.                                                                                                
Impreza adresowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia udziału  grup zorganizowanych i osób indywidualnych należy składać do 19 lutego  2019 roku: telefonicznie - 696587105 lub e-mailem: paideia.palac@wp.pl. Powinno ono zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. Zakup biletów (4 zł) przed imprezą. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

23.02 godz. 11:00
„Dziecko i jego świat”- rozstrzygnięcie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego.
Centrum Handlowe Focus, ul. Jagiellońska 39.

24.02 godz. 11:00
Zygzakomazaki”, czyli rodzinna niedziela.

Spotkanie z polską animacją w tle, podczas którego będziemy opowiadać, czytać, rysować, malować, przedstawiać bajki, wcielając się w bohaterów poznanych podczas 6 lat spotkań Zygzaka. Będzie bajecznie. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: dominika@palac.bydgoszcz.pl. Ilość miejsc ograniczona.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

27.02 godz. 10:00 
Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zapraszamy na wykład dr hab. Wacława Lewandowskiego prof. UMK "Gustaw Herling-Grudziński - jako przykład  pisarza Drugiej Emigracji".  Wydarzenie przybliży sylwetkę i twórczość autora Innego świata. W kręgu zainteresowań badawczych Wacława Lewandowskiego - Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK, leży literatura XX w., szczególnie czasu wychodźstwa wojennego i powojennej emigracji.  Jest także badaczem twórczości  Józefa Mackiewicza i Kazimierza Wierzyńskiego. Wystąpienie poświęcone  Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu będzie doskonalą sposobnością do pochylenia się, pod kierunkiem znawcy zagadnienia, nad spuścizna literacką i życiową postawą wybitnego pisarza, którego setną rocznicę  urodzin uhonorował  Sejm „w uznaniu słowa i czynu”. W okolicznościowej uchwale napisano,  że  jego dzieło to  „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.  Warto skorzystać z tej propozycji i bliżej poznać dorobek Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nie tylko jako autora wstrząsających opisów rzeczywistości sowieckich łagrów (których sam był więźniem), ale także wybitnego polskiego pisarza i myśliciela, ukazującego ludzką kondycję i los.
Impreza adresowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia udziału  grup zorganizowanych i osób indywidualnych należy składać do 20 lutego 2019 roku: telefonicznie - 696587105 lub e-mailem: paideia.palac@wp.pl. Powinno ono zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. Zakup biletów (4 zł) przed imprezą. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

Zapraszamy w marcu

7.03 godz. 11:00
Mali artyści na wielkiej scenie
- artystyczne spotkania dla dzieci. W programie dwa spektakle: „Pozytywka” w wykonaniu Teatru Pacynka z MDK nr 2 i „WodyLanie” w wykonaniu Teatru NaNiby z MDK nr 4.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

9.03 godz. 12:00
Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże” 2019

W tym roku do udziału w konkursie zaprosiliśmy:
1. Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
2. Soliści prezentujący choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
3. Duety prezentujące choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Karłowicza 2.

10.03 godz. 11:00
Weekendowy plac zabaw.
Zapraszamy dzieci od 4 do 7 roku życia wraz z rodzicami do wspólnych zabaw animacyjnych, plastycznych, zręcznościowych i tanecznych. Dobra zabawa na pierwszym miejscu! Wstęp wolny. 
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

11.03 godz. 10:30
Czytadełko.
Spotkania czytelniczo-animacyjne dla grup zorganizowanych z przedszkoli,  podczas których uczestnicy zarówno słuchają bajki, rozmawiają na jej temat, ale także wspólnie bawią się, tańczą, biorą udział w konkursach.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

11.03 godz. 15:30
„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”
– warsztaty metodyczne dla nauczycieli bydgoskich szkół. Spotkanie pn. „Uczeń zdolny – diagnoza i wspomaganie” poprowadzi Katarzyna Fredyk (doradca metodyczny z zakresu matematyki MOEN), której wiedza, kompetencje i doświadczenie będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli. Odbiorcy: nauczyciele matematyki w bydgoskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Warsztaty organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”. Przewidziany czas spotkania – 2 godziny dydaktyczne. Zgłoszenia do  7 marca 2019 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

13.03 godz. 10:30
Porannik muzyczny,
czyli interaktywna audycja muzyczna dla grup zorganizowanych. Kontakt i zapisy prosimy kierować do Patrycji Cywińskiej- Gacka, tel. 660 448 49, e-mail: patrycja.cyw@wp.pl. Spotkanie w marcu nosi tytuł : „Wiosna, wiosna, ach to Ty!”.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

14.03.2019, godz. 19:00
„Pałacowe planetarium”
– prelekcje i pokazy nieba przez teleskop dla uczniów SP i Gimnazjum.
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Karłowicza 2 (w razie złej pogody w sali 119).

16.03 godz. 9:00
XXVIII Konfrontacje Teatralne.
W konkursie zaprezentują się zespoły teatralne ze szkół podstawowych, gimnazjów i  placówek wychowania pozaszkolnego. Głównym założeniem Konfrontacji jest upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej. Przedsięwzięcie  jest okazją  do konfrontacji i wzajemnej wymiany doświadczeń, ma  inspirować  do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole. Konfrontacje mają charakter konkursowy, powołane jury ocenia: dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny.
Sala ZNP, ul. Czartoryskiego 19.

16.03 godz. 11:00-13:00
„45 zadań na… 45 lecie Pałacu Młodzieży”.
Impreza adresowana do uczniów szkół podstawowych. Pytania, zagadki, quizy, konkursy… dobra zabawa gwarantowana. Odpowiedzialna Małgorzata Wojciechowska.
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Karłowicza 2.

20.03 godz. 11:00
„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności”
– konferencja naukowa dla uczniów zdolnych. Tematyka spotkania: matematyka, fizyka, informatyka i elektronika. Odbiorcy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. W ramach konferencji odbędą się: prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych z wiodących szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy, a także prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk ścisłych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu. Na spotkanie przyjęli zaproszenie pracownicy naukowi Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW: dr Agnieszka Banaszak-Piechowska (Instytut Fizyki UKW) oraz dr Karolina Mroczyńska (Instytut Matematyki UKW). Konferencja organizowana jest przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy” . Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny zegarowe. Zgłoszenia do 18 marca 2019 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 9 (aula).

27.03 godz. 9:00
Konkurs na małą formę sceniczną pt. „Przyroda na wagę złota”.
Współpraca z UMB.
Aula Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Mikołaja Kopernika 1.

28.03 godz. 14:00
Rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „17 gram miłości”: w tym roku pt. „Tato”.

Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.

30.03 godz. 11:00-13:00
„Pałacowe spotkania z trzecim wymiarem”
- w przestrzeni matematycznej i  informatycznej” dla uczniów SP. Zagadki, quizy, ciekawostki, magia świata liczby i wirtualnej przestrzeni.
Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Karłowicza 2, sala 118.

31.03 godz. 11:00
„Zygzakomazaki”,
czyli rodzinna niedziela. Spotkanie z polską animacją w tle, podczas którego być może będziemy opowiadać, czytać, rysować, malować, przedstawiać bajki, wcielając się w role aktorów poznanych podczas 6 lat spotkań Zygzaka. Wstęp wolny.
Obowiązują zapisy: dominika@palac.bydgoszcz.pl. Ilość miejsc ograniczona.
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.Rekrutacja uzupełniająca

Jest jeszcze miejsce w grupie przygotowującej do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 16:15-17:25. Informacja: Joanna Bielińska, tel. 505644036.

Zapraszamy do skorzystania z wolnych miejsc w następujących grupach zajęć stałych:

 • Ster na sukces - zajęcia z historii (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Przygotowanie do matury z historii (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Historia dla czwartoklasisty (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Język niemiecki - II rok dla klas V-VI SP (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Animacja, gry komputerowe - zrób to sam (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Koszykówka - uczniowie klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (miejsce zajęć: ZSO nr 2, ul. Nowodworska 13)
 • Piłka siatkowa - różne grupy wiekowe (różne miejsca, w zależności od grupy wiekowej i terminu zajęć)
 • Kajakarstwo (miejsce zajęć: przystań UKS Kopernik, Babia Wieś 3-5)
 • Zespołowe gry sportowe 9-12 lat (miejsce zajęć: SP 41, Traugutta 12)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • SMS – Studio Mistrzów Słowa (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Teatr Młodzieżowy grupa warsztatowa (miejsce zajęć: ZSD, Toruńska 44)
 • Zajęcia psychoruchowe dla dyslektyków (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Dziecięca Akademia Sztuki - grupy przedpołudniowe (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Grupy plastyczne (miejce zajęć: ZSD, Toruńska 44 lub Boh. Kragujewca 10)
 • Grupa operowa (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Zespół muzyki Dawnej Concentus (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Zespół wokalny Mezza Voce (miejsce zajęć: Kruszwicka 2)
 • Zespół wokalny Camerata (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Zespół wokalny Cameratki (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Zespół tańca współczesnego Brax VII (rocznik 2010) (miejsce zajęć: Fredry 3)
 • Jazz Big Band '75 (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Zespoły taneczne początkujące [roczniki 2008, 2009, 2010, 2011] (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10 lub Sportowa 2)
 • Zespoły taneczne Amulecik, Amulet II, Amulecik 2, Talizman (miejsce zajęć: SP 41, Traugutta 12)
 • Rytmika 3-4 lata [grupa przedpołudniowa] (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Rytmika 5-6 lat (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Grupa taneczna Rytmisie (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Grupa taneczna Małe Rytmisie (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych [klarnet, saksofon] (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Nauka gry na gitarze (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)
 • Nauka gry na trąbce (miejsce zajęć: SP 31, Karłowicza 2)
 • Nauka gry na gitarze basowej (miejsce zajęć: Boh. Kragujewca 10)

Wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej należy składać w tymczasowym pomieszczeniu sekretariatu Pałacu Młodzieży w budynku Gimnazjum 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6.
Wniosek o przyjęcie na zajęcia.pdf

Wniosek o przyjęcie na zajęcia.docx
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że w związku z przepisami o ochronie danych osobowych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych są wywieszone od czwartku 13 września br. od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Karłowicza 2 oraz w budynku Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10. Znajdują się tam również informacje o terminie i miejscu spotkań organizacyjnych i pierwszych zajęć (także dla uczestników z kontynuacji). Listy nie będą upublicznione na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                     aktualizacja: 16-02-2019