Regulamin


TERMIN

CELE

ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY OCENY

PROGRAM
W ramach Festiwalu odbywać się będą:

UWAGI ORGANIZACYJNE


FIPA     aktualizacja 19.03.2018